Het beleidsadvies rollatorpad

Gemeente Maasgouw

t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 7000
6050 AA Maasbracht

Betreft: advies WMO Platform Maasgouw inzake voorbereiding project “rollatorpad Stevensweert”

Maasbracht, 2 september 2010

Geacht college,

Op initiatief van de Stichting Gehandicapten Platform Maasgouw doen wij u onderstaand advies om te komen tot de realisering van een rollatorpad in Stevensweert toekomen. Het behoeft geen betoog dat het WMO Platform Maasgouw de realisering van een rollatorpad in Stevensweert in het kader van de participatiegedachte van harte ondersteunt.

De plannen om te komen tot de realisering van een rollatorpad in Stevensweert dateren feitelijk reeds van 2006 toen tijdens een raadsvergadering in de voormalige gemeente Maasbracht voor het eerst aandacht is gevraagd voor een betere toegankelijkheid van het Jan van Steffeswertplein voor rolstoelgebruikers en ouderen die slecht ter been zijn.

De gemeente Maasgouw die toerisme en recreatie hoog in het vaandel heeft staan en “Toerisme en Leefbaarheid in balans” als beleidsuitgangspunt hanteert, heeft er in 2007 met Thorn, Wessem en Stevensweert drie toeristische trekpleisters bij gekregen. In Thorn is in 2009 in een behoefte voorzien door de aanleg van een rollatorpad vanaf ouderencentrum Sterrebos tot aan de abdijkerk. Hierdoor is de bereikbaarheid van Thorn voor rolstoelgebruikers toegenomen. Het WMO Platform is van mening dat ook in Stevensweert een dergelijk initiatief zeer gewenst is, om zowel toeristen met een beperking als ouderen en mindervaliden uit Stevensweert een toegankelijker centrum van Stevensweert te bieden.

Op 4 juni jl. heeft er een overleg plaatsgevonden tussen dhr. F. Versteegen en dhr. J. Erdman namens de gemeente Maasgouw en een delegatie van het WMO Platform Maasgouw. Het overleg is tot stand gekomen op verzoek van het WMO Platform. De aanleiding vormde de recente berichten in de media over de stand van zaken betreffende de plannen tot het realiseren van een rollatorpad in het centrum van Stevensweert. Het overleg had een informatief karakter en de afspraak werd gemaakt dat het Gehandicapten Platform een advies aan het college zou aanbieden over de route die het rollatorpad zou moeten vormen vanaf punt A (de geldautomaat van de Rabobank aan de Veldstraat Oost) tot aan punt B (de rolstoelingang van het Streekmuseum annex ingang kerkhof aan het Jan van Steffeswertplein). Dit advies is inmiddels gereed en bieden wij u hierbij aan.

Hoogachtend,

Namens het WMO Platform Maasgouw,

J. van Houtum P. LeursSecretaris Lid DB namensStichting Gehandicapten Platform Maasgouw