ROLLATORPAD STEVENSWEERT, EEN GESCHIEDENIS

Reeds in 2006 werd door de coalitie van de voormalige gemeente Maasbracht aandacht gevraagd voor een betere bereikbaarheid van de voorzieningen in de oude kern van Stevensweert voor ouderen en mensen met een beperking. Ondanks het feit dat er regelmatig aandacht wordt gevraagd voor de aanleg van een rollatorpad, een positief advies van de gemeentelijke monumenten commissie reeds in 2008 werd afgegeven en een met de gemeente overeen gekomen advies van het Wmo Platform Maasgouw over de te volgen route in 2010 aan de gemeente werd aangeboden,is de gemeenteraad van Maasgouw nog niet tot besluitvorming overgegaan en blijven de problemen onopgelost.

Juni 2006 – tijdens de raadsvergadering in Maasbracht wordt voor het eerst aandacht gevraagd voor een betere bereikbaarheid van de oude kern Stevensweert voor ouderen en gehandicapten. Besloten wordt, naast een opwaardering van het Jan van Steffenswertplein, een kostenraming te maken van een rollatorpad vanaf de kerk.

Augustus 2008 – de monumentencommissie Maasgouw geeft een positief advies over de aanleg van een rollatorpad in Stevensweert. Geadviseerd wordt dezelfde materialen als bij het rollatorpad Thorn te gebruiken. Er is nog enige onduidelijkheid over de route van het pad.

Juni 2010 – het WMO Platform Maasgouw overlegt met medewerkers van de gemeente over de te volgen route van een rollatorpad. Er wordt overeenstemming bereikt.

Juli 2010 – in het kader van de bezuinigingen geeft de gemeenteraad in de kadernota het rollatorpad Stevensweert de prioriteit “laag”.

September 2010 – Het platform biedt een advies over de route van het pad aan het college van burgemeester en wethouders aan.

Oktober 2010 – het WMO Platform Maasgouw vraagt tijdens de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid nogmaals aandacht voor een betere bereikbaarheid van de oude kern Stevensweert. Door de grote draagkracht in Stevensweert voor het rollatorpad levert een petitie bijna 600 handtekeningen op. Deze worden tijdens de bijeenkomst aangenomen door de aanwezige wethouder. Er is ruime aandacht van regionale en provinciale pers.

December 2010 – tijdens de begrotingsvergadering wordt door de raad aangegeven wegens de bezuinigingen op dit moment niet te besluiten tot de aanleg van het pad, maar in de toekomst bij onderhoudswerkzaamheden in de oude kern Stevensweert de mogelijkheid open te houden.

Juni 2011 – tijdens een kennismakingsbijeenkomst met de gemeenteraad vraagt het WMO Platform om het rollatorpad opnieuw op te nemen in de kadernota 2011 met uitvoering in 2012.

Januari 2012 – WMO Platform vraag per brief aan raadsfracties opnieuw naar stand van zaken en standpuntbepaling.