WMO PLATFORM MAASGOUW BEZOEKT KLEDINGBANK LIMBURG

Bestuur WMO Platform Maasgouw

Het Wmo Platform Maasgouw heeft op 20 augustus een werkbezoek gebracht aan de Kledingbank Limburg in Maasbracht. De Kledingbank Limburg is in 2006 gestart als vrijwilligersinitiatief om mensen in Nederland die op of onder de armoedegrens leven te ondersteunen met gratis kleding.


Na twee jaar was de Kledingbank dusdanig gegroeid dat men per jaar 4000 mensen in heel Limburg van nieuwe kleding kon voorzien. De kleding wordt verstrekt via lokale of regionale kledingdagen waar mensen met een doorverwijzing van gemeente of maatschappelijke organisatie zich kunnen melden voor een pakket gratis kleding.

Bestuur WMO Platform Maasgouw


De Kledingbank Limburg is inmiddels een professionele organisatie geworden die van de provincie Limburg de status Maatschappelijke Organisatie heeft gekregen. Hierdoor is men verzekerd van een vast subsidiebedrag per jaar voor de betaling van een deel van de vaste lasten.


De kledingbank Limburg heeft eveneens de erkenning verworven van de Vakopleidingen voor Transport en Logistiek, Kenniscentrum Handel en de Economische en Administratieve Beroepsopleidingen. Hierdoor kan men mensen die ver van de arbeidsmarkt af staan, opleiden tot een startkwalificatie voor vacatures in de eigen regio. Daarnaast organiseert de Kledingbank trajecten voor resocialisering en maatschappelijke participatie. Door het bieden van beschermde opleidings- en werkplekken geeft de Kledingbank mensen weer uitzicht op een reguliere arbeidsplek.


Het bestuur van het Wmo Platform Maasgouw was onder de indruk van de inzet en de aktiviteiten van de ruim honderd vrijwilligers die de Kledingbank Limburg telt. De uitgebreide rondleiding door locatiemanager R. Huberts en de voorlichting door directeur R. Verhees werd als zeer boeiend ervaren.


Meer informatie? www.kledingbank-limburg.nl