WMO PLATFORM MAASGOUW BEZOEKT MANTELZORGSALON MAASBRACHT

Bestuur WMO Platform Maasgouw

Op donderdag 13 oktober heeft een delegatie van het WMO Platform Maasgouw een werkbezoek gebracht aan de mantelzorgsalon in Maasbracht. Deze werd gehouden in het Groene Kruis gebouw. Namens het steunpunt mantelzorg organiseert mantelzorg consulente Marianne Geenen in onze gemeente zes maal per jaar deze mantelzorgsalons. De opkomst is altijd behoorlijk groot.

Tijdens deze bijeenkomst was de heer Peter Kuyper uitgenodigd. Hij is adviseur Wonen, Welzijn en Zorg van zorgaanbieder De Zorggroep in Venlo. De heer Kuyper hield een boeiend verhaal over het aanbod dat de Zorggroep aanbiedt op het gebied van de WWZ. Tevens werd aan de aanwezigen foldermateriaal uitgedeeld. Een interessante middag, die door de aanwezige mantelzorgers zeer op prijs werd gesteld.

Bestuur WMO Platform Maasgouw

Het WMO Platform Maasgouw erkent de meerwaarde die mantelzorgsalons voor het gemeentelijk mantelzorgbeleid kunnen hebben. Gebleken is dat deze salons zeer waardevol kunnen zijn voor de vele mantelzorgers die onze gemeente telt. Ze wijzen de weg in de vaak ondoorzichtige wereld van zorg en welzijn. Daarnaast is het onderling contact tussen mantelzorgers, het uitwisselen van ervaringen en het beetje ontspanning die een salon kan bieden juist datgene wat mantelzorgers zo vaak missen. Mantelzorgers, ze zijn voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking vaak een onmisbare steun. Maar zelf hebben ze de steun ook af en toe nodig. Een mantelzorgsalon kan hier voor zorgen.