WMO PLATFORM MAASGOUW BEZOEKT PROTEION WELZIJN

Een delegatie van het Wmo Platform Maasgouw ging dinsdag 8 mei op werkbezoek in Baexem bij Proteion Welzijn. Deze welzijnsorganisatie biedt diensten aan die u helpen om  zolang mogelijk zelfstandig te kunnen deelnemen aan de samenleving. Naast Leudal is Maasgouw het belangrijkste werkgebied van Proteion Welzijn.  

 
De koffie en vlaai staan al klaar als het Wmo Platform Maasgouw arriveert en welkom wordt geheten door Betty Wilms, manager welzijn en dagvoorzieningen. Na een korte kennismakingsronde
 legt Erik Verhees, voorzitter van het Wmo Platform uit dat men o.a. voor een werkbezoek aan Proteion Welzijn heeft gekozen omdat deze organisatie via de gemeente Maasgouw diensten aanbiedt in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

 Het platform krijgt vervolgens uitleg over het uitgebreide dienstenpakket van Proteion Welzijn, waarbij het accent vooral gelegd wordt op de Wmo, zoals deze in Maasgouw wordt uitgevoerd. Men werkt in Baexem met ongeveer driehonderd vrijwilligers die het gehele dienstenpakket uitvoeren en met slechts enkele professionals.

 Belangrijk punt voor het Wmo Platform is de Missie en Visie van Proteion Welzijn. Volwassenen, met name senioren, en vrijwilligerswerk van jong tot oud staan centraal in de dienstverlening. Men gaat bij Proteion  op een professionele, onafhankelijke en klantvriendelijke manier te werk, waarbij de vraag leidend is. De vrijwilligers zijn hierbij van immens belang. Zij vormen als het ware de ogen en oren van de organisatie.

 Na het algemene deel wordt er door de medewerkers Luc Schroembges, Petra Jorissen en Bj√∂rn Maessen uitgebreider stil gestaan bij verschillende welzijnsdiensten die Proteion verleent. 


Buurtbemiddeling, Maatschappelijke Stages voor jongeren in het voortgezet onderwijs, Algemene Hulpdienst, maaltijdvoorzieningen aan huis en hulp bij thuisadministratie zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. 

Tot slot wordt gesproken over de taak van de Wmo adviseur, een nieuwe functie binnen de Wmo die aansluit bij de gedachte van De Kanteling. 
De Wmo adviseur houdt zich bezig met informatieverstrekking, advisering en kortdurende ondersteuning.
   

 Het Wmo Platform Maasgouw kijkt terug op een informatieve middag en een geslaagd werkbezoek.