WMO PLATFORM MAASGOUW OP WERKBEZOEK BIJ UNIEK

De koffie staat al klaar en de ontvangst is allerhartelijkst als een delegatie van het Wmo Platform Maasgouw op maandag 29 oktober een werkbezoek brengt aan Uniek, gelegen aan de Markt in Maasbracht. 

Uniek is een initiatief van St. Anna in Heel, onderdeel van zorgaanbieder Koraalgroep.  In het atelier, kadowinkel en coffeecorner die allen op hetzelfde adres gevestigd zijn, werken mensen met een verstandelijke beperking die ondersteund worden door professionele begeleiders. Met dit unieke project probeert St. Anna, door middel van werkplekken, cliënten voor te bereiden op een reguliere baan in de maatschappij. En Uniek is een succes! Vele bezoekers hebben de weg naar Uniek sinds de opening in 2008 al gevonden en komen regelmatig terug voor een eenvoudige lunch, een kado uit het atelier of een kop koffie.

Dat beaamt ook Sander Groenen, manager zorg van St. Anna, die via een presentatie een boeiend beeld schetst van de historie van St. Anna, in 1879 opgericht door priester Savelberg in het kasteel te Heel. Oorspronkelijk een plek voor weeskinderen en ouderen, en vanaf 1891 bekend als thuisbasis voor zwakzinnige vrouwen, is St. Anna tegenwoordig een zorginstelling met 350 intern wonende cliënten, waarbij daarnaast tevens zorg wordt verleend aan 85 ambulante cliënten. St. Anna telt 600 medewerkers en 165 vrijwilligers die door de bezuinigingen in de zorg steeds belangrijker worden.

De diensten die St. Anna verleent zijn onder te verdelen in wonen, werken, dagbesteding, vrije tijd en crisisopvang.

Nadine van Lieshout, leidinggevende dagbesteding, geeft  vervolgens uitleg over de doelstellingen van het dagbestedingsproject Uniek. Naast het bieden van werkplekken hoopt Uniek ook een bijdrage te kunnen leveren aan de integratie van mensen met een verstandelijke beperking. Maar Uniek hoopt ook een welkome aanvulling te zijn voor het centrum van Maasbracht.

Wat vinden de cliënten er eigenlijk zelf van? Met een beetje hulp van Karin Cortenbach, Junior beleidsmedewerker Zorg, vertellen enkele cliënten op hun eigen wijze hun verhaal  wat wonen en werken bij St. Anna voor hen betekent. Via de cliëntenraad (bewonersraad of verwantenraad) hebben ze een eigen inbreng en dat is essentieel voor succes. Ze zijn trots op Uniek en dat is terecht. 

Tijdens de lunch, waarbij ook Algemeen Directeur Toke Piket van St. Anna aanschuift, wordt verder gepraat over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de gevolgen die de decentralisatie van bepaalde landelijke  overheidstaken naar gemeenten kan hebben voor de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Geconstateerd wordt dat met minder financiën toch een verantwoord kwaliteitsniveau moeten worden geboden, waarbij sommige taken zoals “logeren”, waarbij ouders of vaste verzorgers tijdelijk kunnen worden ontlast, in gevaar dreigen te komen. 

Aan het slot van de bijeenkomst bezoekt het platform het atelier waar o.a. kaarten, schilderijen, inpakpapier, sierraden en nog veel meer te koop zijn.

Het Wmo Platform Maasgouw ziet met voldoening terug op een bijzonder werkbezoek bij unieke mensen aan de Markt in Maasbracht, uw bezoek zeker waard.