WMO PLATFORM MAASGOUW OP WERKBEZOEK BIJ RiaggZuid

De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg is een van de negen beleidsterreinen waar gemeenten verantwoordelijk voor dragen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Een van de zorgaanbieders van de GGZ in Maasgouw is het RiaggZuid in Roermond. Een delegatie van het Wmo Platform Maasgouw was er 6 november jl. op werkbezoek.

Martijn Koopmans, manager DagActiviteitenCentra van het Riagg,

 heet het Wmo Platform hartelijk welkom en is verheugd over de belangstelling van het platform voor de GGZ. Hij geeft leiding aan 45 medewerkers en is verantwoordelijk voor ongeveer 350 cliënten in Roermond en directe omgeving.

Nadat Thom Pannebakker namens het Wmo Platform  het doel van het werkbezoek heeft uitgelegd, wordt uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen binnen de GGZ en de diverse gevolgen die de decentralisatie van taken naar gemeenten kan hebben voor de cliënten. 

De verantwoordelijkheid van beleid zal vanaf 2015 voor een groot deel bij gemeenten komen te liggen, en de heer Koopmans verwacht dat de aankomende bezuinigingen ook de cliënten in de GGZ zullen treffen. De DAC’s zullen worden opgeheven en er zal als alternatief aansluiting moeten worden gezocht bij andere vormen van activiteitenbegeleiding in wijk, dorp of kern. De verplichte eigen bijdrage zal cliënten er van weerhouden de noodzakelijke hulp te zoeken en ook het vervoer zal niet meer kostendekkend zijn. Dit terwijl het aantal cliënten in de GGZ nog steeds toeneemt. 

Vervolgens geeft Thijs Beckers, coördinator van het FACT in Echt, uitleg over de tweedelijnszorg en begeleiding van ongeveer 220 cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening. Het FACT biedt zorg op maat, zoveel mogelijk in de thuissituatie en in het uiterste geval klinisch. De behandeling is gericht op het maatschappelijk functioneren i.p.v. het behandelen van een storing. De rol van de familie is erg belangrijk bij deze begeleiding. Het FACT werkt nauw samen met de huisarts en het re-integratiebedrijf. 

 Als onderdeel van het werkbezoek volgt een zeer interessante excursie naar zorgboerderij ’t Haldert in Herkenbosch. Hier zijn per dag in wissellende samenstelling  8 tot 12 cliënten werkzaam. Ruud Gubbels, cliëntbegeleider, legt uit dat via een vaste dagorde gewerkt wordt op de minicamping en in de keuken. Dagelijks worden de dieren verzorgd en verzamelt men bruikbare materialen voor bijvoorbeeld kerststukjes. Bijzonder is dat in opdracht van de eigenaar van de zorgboerderij, die tevens kunstenaar is, eigen kunstwerken worden gemaakt en verkocht.

Tijdens het slotwoord van het werkbezoek spreekt de heer Koopmans zijn zorgen uit over het lastige proces van heroriëntatie voor de cliënten, nu de DAC’s noodgedwongen gaan sluiten. Het vormgeven van het decentralisatieproces leidt tot het maken van nieuwe keuzes, en dit proces wordt versneld door de verminderde financiële armslag van de Riagg’s. Het voortbestaan van de GGZ vereist daarom stevige ingrepen, waar cliënten niet de dupe van mogen worden.

Een conclusie die het WMO Platform Maasgouw alleen maar kan beamen, na dit indrukwekkende werkbezoek aan het RiaggZuid in Roermond.