WMO PLATFORM MAASGOUW OP WERKBEZOEK BIJ De Zonnebloem Linne

Op vrijdag 21 december heeft een delegatie van het Wmo Platform Maasgouw een werkbezoek gebracht aan de Zonnebloem, afdeling Linne. De Zonnebloem is een landelijke vereniging die in vele gemeenten een lokale afdeling heeft, waar vrijwilligers allerhande activiteiten organiseren voor ouderen en minder validen. De Zonnebloem in Linne is een bloeiende afdeling met tachtig leden en veertien vrijwilligers. Per jaar nemen ongeveer vierhonderd mensen deel aan activiteiten. 

Terwijl op de achtergrond activiteitenbegeleidster Petra Theunissen met een groep deelnemers vol enthousiasme kerststukjes maakt, gaat het Wmo Platform in gesprek met het bestuur van de Zonnebloem Linne, voorzitter Cocky Slangen, secretaris Rudi Koenen en penningmeester Gonny Ramakers. Nadat voorzitter Erik Verhees de taken van het Wmo Platform en de bedoeling van het werkbezoek heeft uitgelegd, krijgt het platform uitgebreide informatie over de activiteiten die in Linne door de Zonnebloem worden georganiseerd. 

In september is er elk jaar een openingsmiddag. Dan wordt het programma aangeboden met o.a. activiteitenmiddagen, het huiskamerproject, een eucharistieviering in de meimaand en één keer per twee jaar een boottocht (met 55 personen). Wanneer er een bijzondere activiteit is, krijgen alle leden daarvan persoonlijk bericht. Ze kunnen zich inschrijven en betalen een kostendekkend bedrag. Het huiskamerproject verdient apart vermelding. Het project bestaat nu twee jaar en is op de vierde woensdag van de maand. Mensen kunnen er vrij inlopen om een praatje te maken, een spelletje te doen, te kaarten of te sjoelen. Wanneer er meer geld beschikbaar zou zijn, dan zou deze activiteit vaker georganiseerd kunnen worden.

Ook regionaal kunnen leden aan activiteiten meedoen. Er is eveneens één keer per twee jaar een boottocht, elk jaar een theatervoorstelling, een filmmiddag en een vakantieaanbod. Landelijk neemt men vanuit Linne deel aan de vergaderingen in Breda, doet men mee met de landelijke loterij, en maakt men de leden attent op vakantiereizen, waaraan mensen met een handicap onder begeleiding van goede verzorging kunnen deelnemen.

Om wat ruimer in de geldmiddelen te zitten zijn er in Linne elk jaar twee tombola’s en worden er op een markt Luikse wafels verkocht. De opbrengst van deze activiteiten worden door het landelijk bureau verdubbeld. Het bestuur is blij met het ruime aantal vrijwilligers dat zich jaarlijks inzet voor de Zonnebloem, al zouden meer mannelijke vrijwilligers welkom zijn.

Ondertussen is een groep meisjes van groep acht van Basisschool De Triangel gearriveerd die voor de deelnemers op een originele wijze het kerstverhaal komen vertellen. De kerststukjes zijn inmiddels klaar en staan te pronken op tafel. Het Wmo Platform ziet terug op een leerzame en gezellige middag bij een vereniging die alle waardering verdient.