WMO PLATFORM MAASGOUW OP WERKBEZOEK BIJ MENSWEL ECHT

Op 17 september heeft een delegatie van het Wmo Platform Maasgouw een werkbezoek gebracht aan welzijnsorganisatie Menswel in Echt Susteren. Menswel zetelt in het voormalige kantoor van de Rabobank in Echt aan het Chatelainplein, samen met het Maatschappelijk Werk Midden Limburg dat eveneens een onderkomen in dit pand heeft.

Menswel bestaat uit drie onderdelen, nl. Menswel Welzijn, Menswel Sport en Beweging en Menswel Kinderopvang en Peuterspeelzaalbeleid. Met de gemeente Maasgouw bestaat een subsidierelatie op het gebied van jeugd en jongerenwerk en de combinatiefunctionaris sport. De subsidie op het gebied van kinderopvang en peuterspeelzaalbeleid is sinds dit jaar wegens de gemeentelijke bezuinigingen beëindigd.

Het Wmo Platform Maasgouw wordt hartelijk ontvangen door Menswel directeur Henk Sonnemans en manager Terry van der Aa. Tijdens het gesprek wordt al snel duidelijk welke lijn Menswel als welzijnsorganisatie wil volgen: men werkt in projecten die moeten leiden naar zelfstandigheid samen met veel andere professionele organisaties en men heeft als doelstelling “Help de burger zoveel mogelijk zelf te doen”.

Zo werkt Menswel Welzijn veel met wijkdiensten en vanuit buurtcentra, die “kosteloos” ter beschikking worden gesteld aan vrijwilligers en hun organisaties. Wanneer er een project wordt opgezet werkt men vanuit een professionele aanpak toe naar een vaste kern van vrijwilligers, die na enige tijd het project gaat dragen. Als organisatie biedt Menswel in het begin van een project vooral “veiligheid” van het nest en langzame begeleiding naar een wijksteunpunt toe.

Structurele veranderingen vragen om een langdurige investering waarbij dicht bij de burger blijven door kleine stappen te zetten een pre is. In Maasgouw richt Menswel Welzijn zich vooral op de jeugd, misschien niet zo zichtbaar, maar wel effectief in de voortgang, zoals bij de aanpak van hangjongeren en drugsgebruik in Heel. Door opbouw van een vertrouwensrelatie en het strikt volgen en begeleiden van de groep met als motto “Kiezen voor kansen” worden goede resultaten geboekt.

Menswel constateert een trend dat tweedelijns organisaties de eerste lijnhulp gaan overnemen. Dat heeft voornamelijk te maken met de verwachte verandering in geldstromen. Zo gaat Proteion zich nu ook bezig houden met Welzijnswerk in Maasgouw, terwijl er een schat aan ervaring ligt bij Menswel in Echt-Susteren. Een vraag van menswel is daarbij: Hoe krijg je de MER-gemeenten op één lijn, zodat de burger zoveel mogelijk met dezelfde organisatie te maken krijgt?

Menswel is tevens geen voorstander van verdere schaalvergroting van gemeentelijke samenwerkings verbanden, omdat daardoor ongrijpbare en onbeïnvloedbare initiatieven ontstaan via grootschalige aanbestedingen waar vooral beleidstypes en managementdenkers mee bezig zijn. Beter zou gekozen kunnen worden voor een meerjarige subsidieverlening met één organisatie op een zo breed mogelijk terrein (van jong tot oud) met afspraken op hoofdlijnen, die voortdurend kunnen worden bijgesteld met de buurtwerker als spin in het web.

 

Al met al kan het Wmo Platform Maasgouw terugzien op een interessant en vruchtbaar werkbezoek waarbij men een goed beeld van het functioneren van deze organisatie heeft gekregen.