WMO PLATFORM MAASGOUW OP WERKBEZOEK BIJ ST. ANNA IN HEEL

Op woensdag 17 juli bracht een delegatie van het Wmo Platform Maasgouw een bezoek aan St. Anna in Heel. St. Anna, onderdeel van de Koraalgroep, biedt verblijf, ondersteuning, advies en begeleiding aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking en/of hun familie, voornamelijk in de regio Noord- en Midden-Limburg 

De ondersteuning kan plaats vinden op verschillende gebieden: van wonen, werken, dagbesteding en vrijetijdsbesteding tot behandeling, begeleiding en crisisopvang. St. Anna biedt permanente opvang, maar ondersteunt ook mensen die thuis wonen. De centrumlocatie in Heel bestaat uit woningen, activiteitencentra en ondersteunende diensten. Daarnaast beschikt St. Anna over een gevarieerd aanbod aan woningen op diverse locaties in Limburg.

De ontvangst door de directeur van St. Anna, Mw. Toke Piket, in Park Pia Hoeve is hartelijk. De Pia Hoeve is een park met zorgboerderij waar mensen met een verstandelijke beperking een zinvolle dagbesteding vinden. Ze helpen mee in het onderhoud van het terrein, de tuin, de dieren en het gebouw. Dit kan zijn het uitvoeren van productief werk, het aanleren van vaardigheden, maar ook als bezigheid. Het dierenbestand en de gewassen die in de tuin gekweekt worden, zijn afgestemd op de mogelijkheden van de cliƫnten. De producten voortvloeiend uit de werkzaamheden, worden verkocht. Bezoekers van het park kunnen er koffie, thee, fris, snoep en ijs kopen. De bediening wordt verzorgd door de cliƫnten.

Op het zonovergoten terras van de Pia Hoeve praat het Wmo Platform met mw. Piket over zaken die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aangaan. Op het gebied van begeleiding, ondersteuning, wonen en vervoer komen straks veel taken bij de gemeenten te liggen. Hoewel de gemeenten een zorgplicht hebben, is er in de nabije toekomst beduidend minder geld beschikbaar om de zorg in te vullen. Dat betekent dat er straks nog meer dan nu een beroep op vrijwilligers en familie zal moeten worden gedaan. In hoeverre dit alles haalbaar en verantwoord is, zal moeten blijken.

Tijdens het tweede deel van het werkbezoek krijgt het Wmo Platform een rondleiding door een paviljoen van De Wilg, waar bewoners verblijven met een zeer zware beperking en een mentaal niveau van zes maanden tot twee en een half jaar. Zij hebben 24 uur per dag intensieve zorg nodig.

Aan het eind van de middag wordt de hoop uitgesproken dat juist mensen, die blijvend zorg nodig hebben, door de bezuinigingen zoveel mogelijk worden ontzien.Het Wmo Platform Maasgouw kijkt met voldoening terug op dit waardevolle werkbezoek bij St. Anna in Heel.