Ozo

In juni/juli hebben we een werkbezoek gebracht aan OZO te Maasbracht. In september 2014 hebben we een gesprek gehad met  de initiatiefnemers van OZO. In de Spil organiseerden zij iedere dag voor de bewoners van Maasbracht een open inloop. Een initiatief dat we als Wmo platform alleen maar toejuichten.

Het is duidelijk dat de open inloop nog in een opbouwfase zit. Er wordt voortdurend gezocht naar activiteiten die aantrekkelijk zijn. De praktijk zal moeten uitwijzen hoe een en ander een plaats krijgt in de samenleving.