DE KANTELING

Bestuur WMO Platform Maasgouw

De kanteling wil de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zo toepassen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Het belangrijkste doel van de kanteling is de uitvoering van de Wmo met ingang van 1-1-2015 zo te kantelen dat participatie centraal staat. Dat vraagt om een nieuwe manier van denken en doen: vanuit de hele persoon, vanuit gewenste resultaten en niet (meer) slechts vanuit bestaande voorzieningen.

Mensen met een hulpvraag hebben niet meer automatisch recht op een voorziening. Er wordt gezocht naar een oplossing, waarin ze zo mogelijk zelf –voor een deel- voorzien. Er komen dan vragen aan de orde als: hoe kan ik meedoen? Wat gebeurt er in mijn leven? Hoe heb ik mijn leven georganiseerd, welke ambities heb ik? Wat zijn mijn hobby’s, welk vrijwilligerswerk heb ik en bij wie ga ik graag op bezoek? Word ik hierin belemmerd?

Individueel
Burgers die bij het loket aankloppen, zullen duidelijk moeten maken hoe hun leven eruit ziet en wat zij nodig hebben om mee te kunnen doen. Zo kunnen zij samen met de gemeente kijken welke belemmeringen uit het dagelijkse leven gecompenseerd moeten worden. Dat gaat verder dan het aanvragen van een concrete voorziening. Iemand vraagt geen Tafeltje Dekje aan, maar een compensatie omdat hij op dit moment en in deze keuken niet (langer) voor zichzelf kan koken. Het resultaat is bepalend: kan de burger weer meedoen aan de samenleving?

Keukentafelgesprek
Dit is een andere benadering dan burgers met een beperking en ambtenaren gewend zijn. Tijdens een zgn. “keukentafelgesprek” wordt nu uitgezocht wat de vraag is en welke oplossingen op maat mogelijk zijn. Ook wordt in kaart gebracht waar de eigen kracht en de mogelijkheden van de betreffende burger ligt en of er een sociaal netwerk aanwezig is. Maar ook waar de draagkracht van de burger en het sociale netwerk zijn grenzen heeft bereikt. De kanteling beoogt om daar waar mogelijk de burger de regie en verantwoordelijkheid over zijn eigen leven te laten behouden.