ADVIES Wmo PLATFORM MAASGOUW

Op 25 oktober 2011 heeft het Wmo Platform Maasgouw haar standpunt over de nieuwe Wmo beleidsnota 2012 – 2015 “Van zorgen voor, naar zorgen dat!” verwoord in een schriftelijk advies

aan het College van Burgemeester en Wethouders. Een afschrift werd verstuurd aan de leden van de gemeenteraad.

Het schriftelijk advies van het Wmo Platform Maasgouw over de Wmo beleidsnota 2012 – 2015

“Van zorgen voor, naar zorgen dat!” vindt u HIER