DE Wmo BELEIDSNOTA 2012 – 2015

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 15 december 2011 is de Wmo beleidsnota

“Van zorgen voor, naar zorgen dat!” vastgesteld. De nota beschrijft de uitgangspunten van het Wmo beleid in Maasgouw voor de periode 2012 – 2015.

De Wmo beleidsnota “Van zorgen voor, naar zorgen dat!”

Klik hier voor het downloaden van:

Wmo beleidsnota gemeente Maasgouw 2012-2015