VOOR WIE IS DE Wmo?

Wat is de Wmo

De Wmo is er voor alle burgers met speciale aandacht voor kwetsbare burgers. Het gaat daarbij onder meer om ouderen, mensen met een beperking, mensen met een verslaving, maar ook om jeugd en hun ouders, mantelzorgers en vrijwilligers.

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet, waarin “meedoen” van alle burgers centraal staat.

Burgers moeten in de gelegenheid worden gesteld om vanuit hun eigen mogelijkheden in de samenleving te participeren, met speciale aandacht en ondersteuning voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. De grootste verandering in de Wmo is dat er van de burgers wordt verwacht hierbij een actieve rol te spelen en over allerlei zaken mee te kunnen praten. Hoewel iedereen beseft dat de Wmo uit bezuinigingsoverwegingen is ontstaan, biedt deze wet ook kansen in die zin dat de creativiteit van mensen wordt aangespoord om oplossingsgericht te denken, en er niet meer zoals voorheen uitsluitend op de (lokale) overheid een beroep wordt gedaan voor verkrijgen van een voorziening.